Stabburshella – et værested for alle

Stabburshella er en frivillig organisasjon, et værested som er lokalisert på Fagernes, og er åpent for alle. Stabburshella er samtidig et ressurssenter for bruker- og pårørendemedvirkning. Vi har et spesielt fokus på å nå mennesker med psykiske og rusrelaterte problemer, og de som er berørt av dette. Det være seg pårørende, barn og ungdom som lever, eller har levd nært på mennesker med slike problemstillinger.

Vi har fokus på forebygging, sunne aktiviteter, rehabilitering og nettverksbygging. Stabburshella dekker alle seks kommunene i Valdres.

Trykk på    på bildet ovenfor har å følge våre aktivitet!

 

Åpningstider

Ordinære åpningstider er:

Mandag Kl. 16.00 - 20.00
Onsdag Kl. 11.00 - 15.00
Fredag  Kl. 11.00 - 15.00