Et kraftsenter for medskapelse

201612050911_2_Side_12.jpg

 

Velkommen til Stabburshella

Åpningstidene kan avvike i ferier og høytider. Info på facebook og avisa Valdres

Her er noen av aktivitetene du kan være med på:

Mat og prat  -  Bålpannekos
Film  -  Musikk  - Digitale media
Turer  -   Brettspill  -  Fiskeutstyr  
Tegning  -  Hobby  -  Dine innspill 

 

 

Stabburshella værested

Stabburshella er en brukerstyrt møteplass for alle, hvor likeverd og trygghet skaper rom for utvikling, mestring og nettverksbygging. Dette er et lav terskeltilbud, her er det mulig å få noen å snakke med, og hjelp til videre hjelp for de som ønsker det. 

Prinsipper for alle på Stabburshella

Folkeskikk

Stabburshella er livssyns- og politisk nøytralt. Vi ønsker rusfrihet på Stabburshella, og synlig berusede personer blir bedt om og heller komme tilbake en annen dag. Alle skal bli sett og hørt, og tilbys hjelp el. henvisning til fagpersoner.

Fokus på tilfriskning.

Refleksjonsgrupper, vi bruker egne utarbeidet refleksjonskort. 

Åpent møte, her tar vi opp stort og smått om hva som skal skje på værestedet.

Ukeslutt, reint informasjonsmøte.

Vi lager et måltid mat sammen på hver åpningsdag.

 

Stabburshella bruker-og pårørendeforum.

Stabburshella ønsker å styrke brukernes medvirkning i planlegging og utforming av tilbudet til rus avhengige og pårørende, og være en brobygger mellom brukere og hjelpeapparatet. I tillegg til å støtte på individnivå, ønsker vi å være et ressurssenter, og en pådriver for at bruker-og pårørendestemmer skal bli hørt på systemnivå.

 

Hvert år blir det nedlagt over 2300 timer med frivillig arbeid av vertskap, brukere og styret. Vi har ca. 1,5 årsverk ansatt ved Stabburshella, for tiden fordelt på fire personer.

 

Et kraftsenter for medskapelse

Alle skal bli sett og hørt

Endring er mulig