Samarbeidspartnere

Samtlige av våre samarbeidspartnere er viktige for oss,- både i den daglige driften og i spesifikk oppfølging av våre brukere.

 

  • SAMARBEIDSPARTNERE:  Nav Valdres, Psykisk helsetjeneste i Kommunene, Sykehuset Innlandet, Statsforvalteren Innlandet, Havang brukerstyrt senter, Sagatun brukerstyrt senter, Kommuneoverlegen i Nord Aurdal, Valdreskommunene, Selvhjelp Norge, Lions, ulike brukerorganisasjoner, Frivilligsentralen i Nord Aurdal, Kriminalomsorgen, Næringslivet i Valdres, Vestoppland fengsel avd. Valdres.